Advokát

JUDr. Ján Polák

JUDr. Ján Polák je absolvent denného štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom 1663 od roku 2002 a poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania.

Kontaktujte nás:

7 + 8 =