0905 160701 jan.polak@skdp.sk

Náš tím

Advokát

JUDr. Ján Polák je absolvent denného štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod registračným číslom 1663 od roku 2002 a poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania.

Koncipient

Ing. JUDr. Ján Rejda je absolvent Fakulty práva na VŠ v Sládkovičove. Ing. JUDr. Ján Rejda pôsobil pred vstupom do oblasti advokácie v PZ SR, kde zastával významné riadiace funkcie o.i. na úseku boja proti korupcii.

Kontaktujte nás:

3 + 5 =