Advokátska kancelária

JUDr. Ján Polák

Advokátska kancelária JUDr. Jána Poláka pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Advokátska kancelária JUDr. Jána Poláka kladie dôraz na profesionalitu a odbornosť.

K základným zásadám našej advokátskej kancelárie patrí individuálny prístup, otvorená komunikácia, dôvera a správna identifikácia potrieb klienta. Právne služby poskytuje advokát v úzkej súčinnosti s odborníkmi v ďalších oblastiach a poradenských odvetviach tak, aby vždy boli záujmy klienta zaistené komplexne.

Vďaka ústretovému prístupu a dlhoročnej právnej praxi naša advokátska kancelária ponúka právne aj ekonomicky efektívne, na mieru šité riešenia.

Odborné skúsenosti a ľudský prístup sú zárukou toho, že Vám dokážeme nielen pomôcť v ťažkostiach, ale tiež Vám ukážeme, ako im v budúcnosti účinne predchádzať.

JUDr. Ján Polák, advokát

Potrebujete poradiť?